Skype Status SALES

SALES

ĐẶT PHÒNG
Thông tin ngày nhận phòng

Vui lòng chọn ngày nhận phòng và số đêm nghỉ lại Khách Sạn.

Ngày nhận phòng (mm/dd/yyyy):

Số đêm:

Thông tin Phòng

Vui lòng chọn loại phòng, số lượng và các dịch vụ khác!

TT

Loại Phòng

Giá (VND)

SL

1

SENIOR DELUXE SEAVIEW

1,560,000

2

DELUXE SEAVIEW

1,400,000

3

SENIOR SUPERIOR

1,000,000

4

SUPERIOR

900,000

Thông tin Quý Khách

Vui lòng điền thông tin quý khách (các trường * là bắt buộc).

Chức danh:

Họ và Tên: (*)

Địa chỉ:

Điện thoại: (*)

Số Fax:

Email: (*)

Yêu cầu khác:


Kiểm tra giá, tình trạng phòng và đặt phòng qua điện thoại

Vui lòng gọi trực tiếp: Đường dây nóng: (84-58) 3.526.556

Copyright ® 2010 - LAMY HOTEL

96A/4 Tran Phu - Nha trang - Viet nam

Phone: (84-58) 3.526.556 - (84-58) 3.526.557 -- Fax: (84-58) 3.526.559 -- Email: sales@lammyhotel.com

Design by binhda01@yahoo.com