Skype Status SALES

SALES

TOURS

CHUYẾN LẶN BIỂN

CHUYẾN DU LỊCH 4 ĐẢO

THAM QUAN THÁC VÀ ĐẢO KHỈ

CHUYẾN KHÁM PHÁ MIỀN QUÊ VIỆT NAM

THÁC DU LỊCH YANGBAY

THAM QUAN THÀNH PHỐ NHA TRANG

Copyright ® 2010 - LAMY HOTEL

96A/4 Tran Phu - Nha trang - Viet nam

Phone: (84-58) 3.526.556 - (84-58) 3.526.557 -- Fax: (84-58) 3.526.559 -- Email: sales@lammyhotel.com

Design by binhda01@yahoo.com